Projekty, akcje

I. Przedszkolny wolontariat:       

„Adopcja na Odległość”- Salezjański ośrodek misyjny  

Projekt pomocy najuboższym dzieciom świata zaproponowany przez Salezjański  Ośrodek Misyjny. Inicjatywa ta skierowana jest do ludzi dobrej woli, którzy chcieliby pokryć koszty nauki biednych dzieci. Dzięki naszym działaniom dzieci chodzą do szkół, uczą się  i będą mogły wejść lepiej przygotowane w dorosłe życie.  Obecnie naszą pomocą ogarniamy większą liczbę dzieci i młodzieży z Kenii z Nairobi konkretnie uczęszczające do   Bosco Boys Mission.  Jest to ośrodek szkolno-wychowawczy Bosco Boys (od przedszkola do szkoły technicznej). Na terenie tej misji Salezjanie prowadzą szkołę podstawową oraz dom dla dzieci ulicy, zapewniając im całkowite utrzymanie. Aby wspomagać to dzieło rodzice wpłacają raz na kwartał na konto wskazane dla naszej placówki przez Misje salezjańskie ustaloną lub większą kwotę pieniędzy. Potwierdzenia wpłat i różne informacje na ten temat dostępne jest na tablicy Rady Rodziców.

„Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja” – akcja na rzecz Caritas

  •  Na przełomie listopada i  grudnia prowadzimy we współpracy z Caritas Polska w naszym Przedszkolu akcję charytatywną pod nazwą „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”.
  • W  wyznaczonych dniach zbieramy  dary serca czyli np. słodycze, zabawki, artykuły papiernicze, książki…  dla najuboższych dzieci mieszkających w okolicach naszego Przedszkola. Następnie przekazujemy te dary do Caritas działającego przy Parafii Boże Ciało.
  • Stając się  „Pomocnikiem Świętego Mikołaja” i biorąc udział w  podobnych akcjach kształtujemy u dzieci pozytywną postawę względem innych ludzi. Uwrażliwiamy naszych najmłodszych przedszkolaków na potrzeby bliźnich.

„Góra Grosza”  Towarzystwo „Nasz dom”

 • Co roku celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
 • Nasze przedszkolaki wraz z rodzicami chętnie uczestniczą w tym projekcie  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

II. „Dzieciństwo bez próchnicy”

 • Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” w ramach „Edukacji , promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowanym do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Ministerstwa Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu. Program promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci.
 • W ramach edukacji pośredniej nauczyciele naszego przedszkola wzięli udział w szkoleniach na temat choroby próchnicowej u dzieci w wieku przedszkolnym i opieki stomatologicznej.
 • Przedszkole zyskało ciekawe pomoce dydaktyczne: poradniki dla rodziców i opiekunów, scenariusze, karty pracy dla nauczycieli, filmy instruktażowe, zestawy do higieny ustnej dla wszystkich dzieci, model szczęki.
 • Zapoczątkowane w Programie działania mają kontynuację zarówno w działaniach  nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych oraz przez rodziców w domach.
 •  Przedszkole planuje menu tak, aby promować wśród dzieci i rodziców zasady zdrowego odżywania oraz przeciwdziałać próchnicy.

III . „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacji „ABCXXI”

  • Projekt „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacji „ABCXXI”, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej znaczenia głośnego czytania dzieciom przez rodziców . 

W naszym Przedszkolu projekt  „Cała Polska czyta dzieciom” obejmuje:

 • organizację i promocję Tygodnia Czytania Dzieciom przez rodziców, dziadków w sali przedszkolnej,
 • codzienne czytanie przez chętnych rodziców w ramach „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”
 • akcję „Uwolnij książkę” adresowaną do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W Przedszkolu od 2015 r. działa oficjalna półka bookcrossingowa. Bookcrossing to społeczna, ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych jak również w miejscach w tym celu przygotowanych – półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Właśnie taka półka znajduje się w holu górnym naszego Przedszkola.  Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki podróżują, krążą z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży  ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami  na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

 IV „Zaczarowany Ołówek” – przegląd gazetek przedszkolnych

 • Organizowany cyklicznie co dwa lata w naszym Przedszkolu  przegląd, w którym uczestniczą placówki z terenu Miasta Poznania wydające gazetki przedszkolne ma na celu wymianę doświadczeń i uściślenie współpracy  z rodzicami i środowiskiem dziecka poprzez wydawanie gazetek.
 • Przeglądy są doskonałą okazją do wspólnej zabawy dzieci z  placówek, integrowania środowiska przedszkolnego oraz wspierania zdolności twórczych dzieci oraz promowania dziecięcej działalności piśmienniczej.

V. „Eko – Uszatkowe dzieci segregują śmieci”

 • Strategicznym celem projektu organizowanego przez nasze Przedszkole jest wykreowanie możliwości zdobycia przez wychowanków wiedzy – świadomości ekologicznej, przyswojenia sobie (na miarę możliwości dziecka przedszkolnego) systemu wartości, umiejętności, postaw i zachowań mających na celu lepsze rozumienie świata przyrody oraz problemów środowiska naturalnego. Przyjęcie postawy zaangażowania w procesie segregowania a także zagospodarowania odpadów.
 • Cele ogólne:
  –  Edukacja w zakresie, gospodarowania odpadami „na własnym podwórku”.
  –  Wyrabianie nawyku zbierania surowców wtórnych.
  –  Wzbogacenie słownictwa o treści ekologiczno przyrodniczej.                                             –  Uczenie, prawidłowego gospodarowania odpadami, w celu poprawy jakości i estetyki życia w mieście.
 • W ramach projektu segregujemy: makulaturę, nakrętki, baterie.

VI. Akademia Zdrowego Przedszkolaka 

 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany we współpracy z placówkami przedszkolnymi, mający na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać .
  • Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. W związku z narastającym problemem otyłości u dzieci, o którym mówi się coraz głośniej członkowie akademii dzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz umiejętności budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie.
  • Program  Akademii jest działaniem długofalowym, postrzegającym rozwój dziecka w sposób holistyczny.
  • Do tek pory  uczestniczyliśmy w następujących akcjach: „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”, „Budujemy odporność”, „Ruch to zdrowie”, „Higiena osobista” , „Piramida żywienia”.                                                                                                            
  • W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy dwie kolejne akcje  „Zdrowa rodzina, szczęśliwa rodzina” i  „Zdrowy brzuszek mam o odporność dbam”.

VII „Wspólna nie znaczy niczyja” Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

 • Projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz przestrzeni publicznej, organizowany i wdrażany przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej. Realizowany był na terenie Poznania od maja 2014 roku do maja 2015 roku. W projekcie udział brały grupy dzieci 5-6 letnich.
 • Tematyka projektu nawiązuje do wniosków sformułowanych na III Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył się w Poznaniu w 2009 roku. Stwierdzono wtedy niedostateczny poziom edukacji społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej, który zaobserwowano w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Działania projektowe zostały więc nastawione na edukację oraz promocję w tym zakresie i są skierowane do szerokiego grona odbiorców: od grup przedszkolnych i szkolnych przez opiniotwórcze do seniorów.
 • Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie świadomości oraz zaangażowania społecznego w działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest przestrzeń publiczna.