Elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu

W Przedszkolu działa elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „iPrzedszkole” w celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka.

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do rejestrowania za pomocą otrzymanej karty czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczane są opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.

iPrzedszkole – logowanie

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  ELEKTRONICZNEJ  EWIDENCJI  POBYTU  DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU  NR  74  W  POZNANIU czytaj więcej