Inspektor Danych Osobowych

 

IOD – p. Małgorzata Jackowska iod3_oswiata@um.poznan.pl

Zastępca IOD – p. Monika Danielak – Romańczyk iod5_oswiata@um.poznan.pl