Żywienie

Jadłospis opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26-07-2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz norm żywieniowych wg. Instytutu Żywności

jadłospis 08-12.06.2020

Jadłospis dostępny również na iPrzedszkole – logowanie

Aktualna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł.