Żywienie

Jadłospis opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26-07-2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz norm żywieniowych wg. Instytutu Żywności i Żywienia.

Jadłopsis od 07-01.-11.01.2019

jadłospis od 14-18.01.2019

jadłospis od 21-25.01.2019

Aktualna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł.