KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z dalszymi działaniami podjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych informuję, że organizacja  i sposób realizacji zadań przedszkola w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w okresie 10.04. – 24.04. 2020 r. odbywać się  będzie  poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym i  prowadzona będzie  na odległość z wykorzystaniem materiałów udostępnionych rodzicom przez nauczycieli grupy.

Nauczycielki kontaktować się będą z rodzicami poszczególnych grup poprzez grupowe skrzynki mailowe założone specjalnie do tego celu i przesyłać będą propozycje zabaw do realizacji z dzieckiem w domu:

Grupa I: sloneczkap74@gmail.com;

Grupa II: zajaczkip74@gmail.com

Grupa III: krasnoludkip74@gmail.com

Grupa IV: pszczolki.p74@wp.pl

Grupa V: vpajacykip74@gmail.com

Grupa VI: misiep74@gmail.com

Grupa VII: grupabiedronkip74@gmail.com

Grupa VIII: osemeczki74@gmail.com

kontakt z naszymi specjalistami:

logopeda logopedap74@gmail.com; psycholog psychologp74@gmail.com

materiały dla rodziców: Piramida rozwoju mowy