Misja przedszkola

 W naszym przedszkolu dziecko:

  • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
  • jest twórcą,
  • obcuje ze sztuką,
  • zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez aktywne metody pracy,
  • poznaje świat wszystkimi zmysłami,
  • zna swoje prawa i obowiązki,
  • poznaje humanistyczny system wartości: piękno, prawda, dobro,
  • uczy się przestrzegać przyjętych przez zbiorowość przedszkolną norm i umów,
  • staje się wrażliwe, przyjaźnie nastawione do świata,