Najbliższe wydarzenia

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

odbędzie się 26.06.2019 w środę  o godz. 16:00