Rekrutacja 2019/2020

Informacje dotyczące naboru do przedszkoli dostępne będą na Nabór 2019/2020

Informator dla Rodziców- rekrutacja do przedszkoli 2019

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

odbędzie się 26.06.2019 w środę  o godz. 16:00