Rekrutacja 2020/2021

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

mail do kontaktu : info@przedszkole74.poznan.pl. – na każdego maila odpowiemy


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) (…) §11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola podajemy na stronie internetowej.

lista dzieci przyjętych z odwołań: Lista dzieci przyjętych z odwołań 2020

lista dzieci przyjętych: Lista dzieci przyjętych_P74_2020

lista dzieci nieprzyjętych: Lista dzieci nieprzyjętych_P74_2020

Procedura odwoławcza opisana jest w Informatorze dla rodziców w systemie NABÓR.

Rodziców dzieci przyjętych, którzy wysłali do przedszkola tylko elektroniczne potwierdzenie woli, prosimy o wypełnienie pisemnego potwierdzenia woli  i wysłanie skanu tego dokumenty do przedszkola w dogodnym dla Państwa terminie.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej naszego przedszkola, gdzie, pojawiać się będą komunikaty na temat organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości zorganizowania zebrania informacyjnego i  dni adaptacyjnych pod koniec sierpnia.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) (…) §11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola podajemy na stronie internetowej.

lista dzieci zakwalifikowany: Lista zakwalifikowanych_P74_2020

lista dzieci niezakwalifikowanych: Lista niezakwalifikowanych_P74_2020

Jeśli dane Państwa dziecka znajdują się na liście dzieci zakwalifikowanych bardzo prosimy o wypełnienie i podpisanie potwierdzenia woli, zeskanowanie i odesłanie na adres mailowy: info@przedszkole74.poznan.pl

Rodzice, którzy wypełniali wniosek elektronicznie i mają konto na stronie NABÓR mogą potwierdzić wolę przyjęcia elektronicznie, zgodnie z instrukcją.  Zachęcamy jednocześnie do wypełnienia druku „Potwierdzenie woli”, ponieważ zawiera on dane (np. godziny pobytu dziecka w przedszkolu), których potwierdzenie elektroniczne nam nie dostarcza.

Instrukcja_elektroniczne_potwierdzanie_woli_przyjęcia

potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2020


Informacje dotyczące naboru do przedszkoli dostępne są stronie oświatowej szczegóły tutaj.

Informacje dotyczące naboru do przedszkoli dostępne są również na stronie Nabór