Sprawy organizacyjne

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola 6:30 – 8:15, a odbieramy po godzinie 14:30.

W przedszkolu obowiązuje Statut Przedszkola oraz Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.

Rodzice zobowiązani są do ich przestrzegania.

______________________________________________________________

Dyżur Dyrektora dla Rodziców

wtorek: 8:00 – 9:00

czwartek: 15:00-16:00

lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie z Dyrektorem

______________________________________________________________

Sekretariat dla Rodziców

poniedziałek: 14:00 – 16:00

______________________________________________________________

WAKACJE/DYŻUR LETNI

Dyżur letni przedszkole pełnić będzie w miesiącu sierpniu 2019r.

W lipcu 2019r. nasze przedszkole ma przerwę wakacyjną.

______________________________________________________________