Zajęcia dodatkowe

Zajęcia bezpłatne, prowadzone po godzinach realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego tj. po godz. 13:00

  • Rytmika – Poprzez aktywne formy, takie jak: ruch, śpiew i improwizacja ruchowa, wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, tańcu i otaczającym świecie.
  • Język angielski System nauczania oparty jest na zabawie. Scenki rodzajowe i proste dialogi uczą dzieci posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach.